Vanliga Frågor

Vad ingår i grundavgiften?  Värme, vatten, kabel-TV, bredband samt bostadsrättstillägg, 

När gjorde ni den senaste avgiftshöjningen? Senaste avgiftshöjningen var 2017/2018 och då var höjningen 2%. 

Finns det någon planerad avgiftshöjning Nej.

Hur debiteras medlemmarnas elförbrukning? El betalas efter förbrukning och varje lägenhet har en egen mätare.

Hur ser möjligheten ut till garage/parkering?  Föreningen tillhandahåller inte någon parkering. Däremot finns det parkering i området med för lite varierande kostnader. 

Utförs tillsyn av bostaden i samband med inflytt? En tillsyn av bostaden görs av styrelsen efter tillträde tillsammans med köparen för att se över det som föreningen ansvarar för.

Tillåter ni delat ägande?  Ja. 

Tillåter ni juridisk medlem? Nej.

Vilket programutbud ingår? Som medlem har man tillgång till Tele2:s grundutbud, det hittar man här.

Vilket bredband ingår? Bahnhof 1000Mbit/s.

(Uppdaterat: 2021-10-19)