Styrelsen

Styrelsemedlemmar som sitter i brf. Visentens styrelse är sex till antalet, sammanträder en gång i månaden och ansvarar för underhåll och drift av fastigheten. Har du frågor kontakta oss gärna via brfvisenten@gmail.com, via förslagslådan här på hemsidan eller via brevlådan utanför styrelserummet i källaren till port 1.

Ordförande

Tomas Hansson
hrt.hansson@outlook.com

Vice Ordförande

Anders Eriksson
eriksson.4@telia.com

Sekreterare

Rickard Edlund
rickardedlund@hotmail.com

Ledamot

Michelle Foldschak
michelle.foldschak@gmail.com

Ledamot

Annie Önnered
annie.onnered@gmail.com

HSB representant

Ingrid Holmberg

Valberedningen

Valberedningen består utan två representanter från föreningens medlemmar.

Solveig Mattson

Britta Rehnström